You are currently viewing Какво е SLA 3D Принтиране – Стереолитография

Какво е SLA 3D Принтиране – Стереолитография

SLA Принтери: Какво представлява тази технология за 3D печат

Стереолитографията (SLA или SL – известна още като стереолитографски апарат, оптично производство, фото-втвърдяване или печат на смола) е форма на технология за 3D печат. Използва се за създаване на модели, прототипи, модели и производствени части в слой по слой, използвайки фотохимични процеси, при които светлината кара химическите мономери и олигомери да се свързват взаимно и да образуват твърди полимери.  SLA е известен с това, че е първата технология за 3D печат. Нейният изобретател е патентовал технологията още през 1986 г. Ако са необходими части с много висока точност или гладко повърхностно покритие, SLA е най-рентабилната технология за 3D печат.

Как работят SLA принтерите

  • 3D принтера разполага с вана, в която се слага течен фотополимерна смола. Платформата върху, която се изгражда модела се настройва да слезе то тази вана на разстояние 1 слой от повърхността на течния фотополимер.
  • Принтера започва да осветява посредством своя UV лазер зададените в 3D модела слоеве, като втвърдява всеки от тях. Лазерът се насочва от огледала в точно определена точка, която е зададена в проекта.
  • Когато слоя е завършен платформата се вдига 1 слойна горе и лазера започва да твърдява следващия зададен слой в проекта. Това се повтаря до завършване на целия 3D модел.
  • След завършване на процеса готовия модел се подлага на допълнителна обработка с UV светлина, за да се направят неговите механичени свойства, още по-добри.

SLA 3D Принтиране


Качество на SLA 3D принтерите

Какво качество може да очакваме от тази технология

SLA принтерите предоставят изключително високо качество на печата. Обикновенно височината на слоя може да бъде контролорана от 25 миквона до 100 микрона, което позволява да се принтират отлични на визия детайли.

SLA 3D Принтиране 1

Вашият коментар