You are currently viewing Проблеми при 3D принтиране

Проблеми при 3D принтиране

Проблеми при 3D принтиране: Най-честите проблеми при печат и техните решения

Това е една статия за всички вас, които искате да подобрите вашите знания в 3D печата. Ще покажем най-често срещаните проблеми при 3D принтиране на части и как да търсите техните решения. Всеки ден много от вас, ще попадат точно на тези проблеми и тук може да намерят част от решенията за тях. Разгледайте снимките и вижте, която се доближава до вашия проблем при печат. Така, ще може да прочетете, какви евентуално са проблемите и какво да направите за тяхното решение. Имайте предвид, че освен настройките на софтуера, който използвате може да имате проблем и в самата машина – X Y Z оси, моторчета, софтуер за управление и тн.

 

проблеми при 3d печата

Един от най-важните проблеми при 3D печата е първия слой и неговото добро отпечаване. Ако този слой не е добре свързан с леглото, ще имате проблем по време и след печата. Терминът за това се казва- адхезия и има различни начини да се справите с този проблем.

Общи решения при лоша адхезия

Лоша нивeлация на леглото

Всеки принтер разполага с легло върху, което се печата модела. Различните принтери имат различни начини за нивeлиране на това легло. Обикновенно нивелацията става с няколко винта във всеки край на леглото. Ако леглото ви не е правилно нивелирано, ще имате различно разстояние от дюзата до леглото. Когато дюзата е много далеч на леглото може да се получи лоша адхезия и от там отлепяне на материала или огъване по време на печат. Двата проблема са свързани и трябва да се работи по тях едновременно, както по нивелирането, така и по разстоянията между дюзата и леглото. За най-добро разстояние се счита, когато нишката не е твърде натисната към леглото и не е твърде отдалечена от леглото и да се влачи малко зад дюзата. След известно време на опити, ще забележите с просто око този процес.

Печатате първия слой твърде бързо

Много от потребители искат да съкратят времето за печат, като увеличават скоростите на печат. Имайте предвид, че това е лош навик и води до лоша адхезия на детайла. Когато скоростта е голяма материала няма време да се свърже с леглото добре преди да започне втория слой. Голямата скорост води и до проблем при ъгълите, защото голямата скорост “издърпва” материала при завой, което води до неговото отлепяне. Поради тези причини е добре да намалите скоростта на първо слой според вашата машина.

Настройки на температурата и охлаждането

Пластмасата има свойства да се свива при охлаждане и това трябва да бъде отчитано винаги. Материали като ABS са много чувствителни към охлаждане и за това се препоръчва да се печатат на затворен тип принтери, където се поддържа висока вътрешна температура. Трябва да тествате вашите настройки спред принтера и неговите части за нагряване и охлаждане. Така, ще може да намерите баланс при печат на детайлите. Може да разгледате нашите статии за отделните материали, където сме написали ориентировъчни температури при печат. Охлаждането също е важно при първия слой, но този проблем вече е решен от създателите на различни софтуери за предпечат. Охлаждането на първия слой автоматично е изключен,а при втория е намален на 50% от зададеното от вас охлаждане.

Различни лепила, спрейове и тиксо

Освен настройките преди печат има и различни допълнителни методи за по-добра адхезия. Хартиени Лепила на водна основа, различни професионални спрейове, тиксо и др. Всички тези материали могат да ви помогнат при търсене на добра основа за вашия детайл.

проблеми при 3d печата

Често срещан проблем при 3D принтирането е over-extrusion /преекструзията/. Преекструзията използва повече филамент, отколкото е необходимо при печат. Това води до излишен материал от външната страна на отпечатания модел. Най-честата причина за този проблем е, че екструзионният множител или настройката на софтуера преди принтиране са грешно зададени.

Общи решения при over-exstrusion

Настройки на софтуаре преди печат

Възможен причинител на този проблем е настройката, колко материал да екструдира вашия принтер. Според софтуера, който използвате трябва да направите корекция на тези настройки, за да подава машината по-малко материал към екструдера. Ако проблема е свързан с това би трябвало да бъде решен с намирането на най-одбрите настройки. Добра практика е преди да започнете да печатате да калибрирате вашия принтер и след това да пробвате с настройки от софтуера. Ако вече сте го калибрирали може да пробвате да намалите настройката FLOW от 100% на 90% или да намерите подходящата за вас с няколко тества на куб.

Температура и охлаждане

При някой случаи е възможно при по-висока температура и слабо охлаждане да се получава разтичане на материала. Добър вариант е да направите тестове за температурата на дадения материал и вашия принтер. Може да изтеглите файлове за тези тестове от thingiverse.com

under exstrusion - на филамент

Общи решения при under-exstrusion

Неправилен диаметър на нишката

При стартирането на софтуера за предпечат вие трябва да въведете правилните настройки на вашия принтер. Диаметър на дюзата, диаметър на нишката, размери на леглото и др. Трябва да сте сигурни, че сте направили тези настройки правилно, когато добавяте вашия принтер в софтуера. Добре е да проверите и диематъра на филамента, които сте купили.

Увеличете екструзионния множител

Това е обратното на проблема с Over-exstrusion. Трябва да калибрирате вашия принтер и да измерите правилно ли подава нишка според задедените стойностти. Ако вашия принтер вече е калибриран трябва да увеличите подаването филаментм, чрез настройките на софтуера преди печат. Може да увеличите настройката FLOW от 100% на 105% или да намерите най-добрата за вас настройка с тестове.

Температура на дюзата

Ако горните проблеми са отстранени може да пробвате да увеличите малко темепратурата на екструдиране.

ретракция на 3д принтер - проблеми

Stringing един от често срещаните проблеми при 3D принтирането. То е характерно с оставянето на така наречените – конци, косми или други видими белезни про движение на екструдера от точка А до точка Б. Обикновенно това се случва поради изтичване на пластмаса по време на движение на екструдера. За щастие софтуерите преди печат позволяват корекция с няколко настройки, които помагат със справянето на този проблем.

Общи решения при stringing or Oozing

Отдръпване на нишката – Retraction distance 

Първата и най-важна опция, която трябва да погледнем в софтуера преди печат (cura, slic3r и др.) се нарича Retraction distance. Тази настройка позволява корекция на разстоянието за прибиране на филамента/нишката при движение на екструдера. Според типа на вашия ектрудер за директно подаване или Bowden трябва да направите тестове, за да намерите подходящото разстояние. В повечето случаи при есктрудерите с директно подаване разстоянието е около 2-3мм, а при есктридерите с по далечно подаване на нишка е около 5-7мм. При всеки принтер е различни поради спецификата на компонентите и трябва да се настройва. Както при другите проблеми тук също има изобилие от безплатни файлове за тестване на тази настройка.

Скорост на отдръпване – Retraction speed

Следващата настройка по-подразбиране в скоростта на отдръпване на материала. Тя определя колко бързо се прибира материала преди екстридера да тръгне до следвашата си точка. Ако скоростта е малка материала няма да се е прибрал достатъчно и ще доведе то тези конци. Ако скоростта е твърде бързо може да доведе до забавяне на материал при започване на екструдиране. Направете няколко теста, като започнете от стандарните настройки и ги корегирате малко.

Висока температура

След като се проверили горните настройки трябва да видите и нужната температура на дюзата. При по-висока температура материала става по “течен”, което води до изтичане от дюзата.

Твърде дълго движение от точка А то точка Б

При различните модели се получават различни вариации за печат. Трябва да се стремите да задавате най-късите разстояние при пътуване на есктрудера /ако е възможно/. Представете си че принтера прибира нишката в нагорещената дюза и почва да пътува до точка Б – твърде бавно или твърде дълго. Пластмата започва да се стича и отново имате проблем. Има опции с които може да правите корекции за пътувания, но и самите програми вече изчисляват най-кратките варианти.

Скорост на движение

Скоростта на движение на ектрудера също може да окаже влияние при този проблем. Пробвайте да увеличите скоростта на движение, както и неговото ускорение. Това може да направите от опцията – Travel Speed според възможностите на вашия принтер. Втората настройка, която може да проверите е Print Acceleration.

проблеми при 3d принтиране

За да се намали изразходваната пластмаса по време на печат се намаля процента на запълване. Така модела става полек и по-евтин при изработката. За да се направи затваряне на модела, за да не се виждат тези намалени пълнежи се изполват функцията “top layer”. Там вие може да зададете различен брой слоеве, които по поадразбиране са на 100% запълване. Логично повечето броеве слоеве прави модела по здрав и обратното, като според всеки модел трябва да се намира перфектния вариант. За какво трявба да погледнте, ако вашите top layers стават с пропуски или на дупки.

Общи решения при лош Top Layer

Няма достатъчно горни плътни слоеве

Първото нещо, което трябва да видите е броя на top layers. Ако са малко (примерно 2бр) може да се получи лош вид. Това става защото горещата пластмаса увисва между долните кухини и неможе да се получи 100% пълеж. Добра практика е да се използват поне 3 горни слоя, за да се получи добра визия и твърдост. При различните стойностти обаче всеки модел, ще е различен. Примерно ако пълнежа ви е 20% или 60% , ще имате нужда от различни брой top layers.Също така е добре да обърнете внимание и на дюзата и височината на слоя, която ползвате.

Процента на пълнеж “infill” е твърде нисък

Пълнежа зададен при настройките за печат на модела, ще оказва влияние на крайните слоеве. Той се явява основа за тези top layers и играе роля за тяхната визия. Ако процента ви е 15% на запълване трябва да увеличите броя на top layers и съответно, ако е 70% може да намалите техния брой.

Under-Extrusion

Ако сте спазили всички горни услоя и все още имате проблеми може да става въпрос за лоша нивелация на леглото. Следствие на това да се получава Under-Extrusion.

 

проблеми при 3d печата

Един проблем, с който може да се сблъкате в началото на вашето обучение. Доста хоби печатари минават през този проблем и трябва да бъде решен.

Общи решения при лош Layer Shifting

Висока скорост на печат

Поради все още бавната технология на печат много хора достигат лимита на скорост на своя принтер. Това води до затрудняване на вашите мотори да поддръжат тези скоростти особено при по-ниско бюджетните принтери. При появата на този проблем първо пробвайте да намалите вашите скоростти за печат. Направете тестове като започнете намаляне на скоростта поетапно, за да видите оптималната скорост на вашата машина. Може да обърнете и внимание на скоросттите за ускорение на вашия екструдер, които също не трябва да са прекалено високи.

Механични или електрически проблеми

Ако след корекция на скоростта проблемите продължават прегледайте вашите ремъци. По принцип те са изработени от каучук и са подсилени с влакна за допълнителна здравина. С течение на времето тези ремъци се отпускат и това може да доведе до нежелани разминавания по време на печат. Трябва да внимавате да не стегнете прекалено много тези ремъци, защото това ще доведе до други проблеми. Добра практика е да оглеждате всички болтове и винтове по принтера да бъдат добре стегнати. По време не печат се получават вибраци, което води до проблеми при недобре стегнати болтове.
При някой случаи може да има проблем с подаването на напрежение към стъпковите мотори и да не работят правилно или да пропускат движения. Наблюдавайте дали има такива признаци по време на печат.

Температура на екструдера

В някой ситуации може да става въпрос само за прекалено ниска темпетарура и студен въздух при охлаждането от вентилаторите. След като сте намалили скоростта на печат увеличете температурата на екструдера с 5 градуса и направете проба отново.

This Post Has 8 Comments

 1. Ангел

  Много полезно! Благодаря

  1. 3dpro

   Радваме се, че намирате полезна информация! Статията периодично, ще се обновява и с други проблеми при 3D печат.

 2. Русев

  Уникална статия 🙂 Браво на автора !!!

 3. Pepi

  Много хубава и полезна статия , но аз все още не намирам решение на моя проблем.Машината работи перфектно ,има нивел ,почистена и поставено хартиено лепило от висок клас , след което работи около час и половина и по някое време се отлепя детайла в два ъгъла .

  1. 3dpro

   Здравейте,

   Проблемите могат да бъдат много! Може да тествате с по-висока температура на леглото, да намалите силата на вентилатора за охлаждане, да пробвате да затворите принтера, да намалите температурата на ектрудера. От друга страна различните материали също имат значение и всеки има предпочитания.

  2. Илиян

   Аз използвам върху хартиеното тиксо хелметексово лепило. Колкото по бързо и тънко се размаже и равномерно, работи и много по-добре. Ако някой друг го ползва този начин ще ми е приятно да чуя коментари.

 4. Brad4edat

  най-надеждния начин си остава стъкло измито до скърцане! пускате принта и след като направи 2-3периферни завъртания от обекта капвате в ъглите по капчица каниколит! Така дори и да спре тока и да изстине обекта, не се отлепя и на утрето може да продължите принта! Това го казвам след 3години опит. Чисто стъкло и капчици каниколит в периферните слоеве на обекта, в първия слой. Исобено при, ръбати, масивни обекти, капризни пластмаси или няколко дневни принтове, това е истината да сте винаги спокоини. Всичко друго е празни лакърдии Тоя метод работи още по добре с Пруса слайсер и допълнителни обекти, ушички за прилепяне към ъглите в първите слоеве!

 5. Красимир

  Статията е супер и много ми помогна.

Вашият коментар